Contractul de parteneriat public-privat In dreptul romanesc si comparat

thumbthumb
Preț: 60,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2013
Pagini: 520

DESCRIERE

CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 459
Cuprins
PARTEA I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ............................................... 5
CAPITOLUL I. DISTINCŢIA DREPT PUBLIC – DREPT PRIVAT ........ 5
Secţiunea 1. Apariţia statului şi a dreptului în sistemul puterii .................... 5
Secţiunea a 2-a. Definiţia dreptului ............................................................ 11
Secţiunea a 3-a. Delimitarea drept public – drept privat ............................ 14
CAPITOLUL II. DREPTUL ADMINISTRATIV – CADRU JURIDIC
DE REALIZARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ................................. 19
Secţiunea 1. Dreptul administrativ – ramură a dreptului public ................. 20
Secţiunea a 2-a. Noţiuni generale privind administraţie publică ................ 23
§ 1. Administraţie publică – precizări terminologice ............................. 23
§ 2. Serviciul public ................................................................................ 25
§ 3. Regiile autonome ............................................................................. 27
§ 4. Instituţii publice ............................................................................... 28
§ 5. Persoane juridice de drept privat de utilitate publică ....................... 29
CAPITOLUL III. TEORIA PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT .... 30
Secţiunea 1. Noţiunea de parteneriat public-privat (PPP) .......................... 30
§ 1. Apariţia sintagmei parteneriat public-privat ................................... 30
§ 2. Delimitarea noţiunii de parteneriat public-privat ............................. 31
2.1. Definiţia noţiunii de parteneriat public-privat lato sensu ............ 31
2.2. Definiţia parteneriatului public-privat stricto sensu .................... 31
2.3. Cele mai recente definiţii ale parteneriatului public-privat ......... 31
2.4. Definiţia reţinută .......................................................................... 32
2.5. Noţiuni apropiate sintagmei PPP ................................................. 32
§ 3. Conceptul de parteneriat public-privat ........................................... 35
Secţiunea a 2-a. Prezentarea parteneriatului public-privat ......................... 37
§ 1. Istoricul acestui tip de parteneriat .................................................... 37
§ 2. Fenomenul parteneriatului public-privat ......................................... 39
§ 3. Actualitatea PPP .............................................................................. 40
§ 4. Caracteristicile parteneriatului public-privat ................................... 42
460 Ana-Maria Mihălcescu
PARTEA A II-A. CONTRACTELE DE PARTENERIAT
PUBLIC-PRIVAT ÎN DREPTUL ROMÂNESC .................................. 47
CAPITOLUL I. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN ROMÂNIA ............... 47
Secţiunea 1. Organizarea administraţiei publice româneşti în context
european ..................................................................................................... 47
§ 1. Principiile care guvernează administraţia publică ........................... 48
1.1. Principiile fundamentale ale administraţiei publice ..................... 48
1.2. Principiile generale de organizare administrativă ........................ 50
1.3. Principiile de bază ale administraţiei publice locale .................... 54
§ 2. Fundamente constituţionale actuale privind administraţia
publică ............................................................................................. 54
§ 3. Organizarea administraţiei publice .................................................. 55
§ 4. Teoria domeniului public ................................................................. 58
4.1. Delimitări conceptuale ................................................................. 59
4.2. Regimul juridic al proprietăţii publice ......................................... 60
4.3. Modalităţi de exercitare a dreptului de proprietate publică ......... 62
4.3.1. Administrarea bunurilor proprietate publică ......................... 62
4.3.2. Concesionarea bunurilor administraţiei publice ................... 63
4.3.3. Darea în folosinţă a bunurilor proprietate publică ................ 66
4.3.4. Închirierea bunurilor proprietate publică .............................. 67
Secţiunea a 2-a. Activitatea administraţiei publice în România ................. 68
§ 1. Serviciul public în România ............................................................ 68
§ 2. Teoria actului administrativ ............................................................. 71
2.1. Actul administrativ – noţiuni generale ........................................ 71
2.2. Teoria contractului administrativ ................................................. 75
2.3. Aspecte legate de anumite contracte administrative .................... 77
2.3.1. Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică ....... 77
2.3.2. Contractul de achiziţii publice .............................................. 80
2.3.3. Contractul de concesiune de lucrări publice şi contractul
de concesiune de servicii ................................................................ 81
§ 3. Reflecţii privind contenciosul administrativ .................................... 83
3.1. Istoricul noţiunii de contencios administrativ .............................. 83
3.2. Fundamentul constituţional actual ............................................... 84
3.3. Trăsăturile contenciosului administrativ în baza Legii nr.
554/1994 şi a Constituţiei României, revizuită ........................... 85
§ 4. Teoria politicilor publice ................................................................. 86
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 461
CAPITOLUL II. APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA
PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ROMÂNIA ........................... 89
Secţiunea 1. Delimitarea noţiunilor de „contract de parteneriat
public-privat” şi de „proiect public-privat (proiect de parteneriat
public-privat)” ............................................................................................ 89
§ 1. Domeniul de aplicare al parteneriatului public-privat ..................... 90
§ 2. Formarea contractului de parteneriat public-privat. Elementele
contractului de parteneriat public-privat .......................................... 92
2.1. Consimţământul ........................................................................... 93
2.2. Iniţierea proiectului de parteneriat public-privat ......................... 94
2.3. Selecţia investitorilor privaţi prin procedură deschisă sau
prin procedura de dialog competitiv............................................ 95
2.3.1. Selecţia investitorului privat prin procedura deschisă .......... 95
2.3.2. Selecţia investitorului privat prin procedura de dialog
competitiv ............................................................................. 95
2.4. Acordul de proiect ....................................................................... 96
2.5. Încheierea contractului................................................................. 97
2.6. Capacitatea de a contracta ........................................................... 98
2.6.1. Capacitatea de a contracta a partenerului privat ................... 98
2.6.2. Capacitatea de a contracta a partenerului public .................. 99
2.7. Obiectul contractului de parteneriat public-privat ..................... 101
2.8. Cauza/scopul contractului de parteneriat public-privat ............. 101
2.9. Forma contractului de parteneriat public-privat ........................ 101
2.10. Trăsăturile şi natura juridică a contractului de parteneriat
public-privat ............................................................................ 102
2.11. Efectele contractului de parteneriat public-privat .................... 103
2.12. Impreviziunea şi contractul de parteneriat public-privat.
Riscul contractului de parteneriat public-privat ...................... 105
2.13. Încetarea contractului de parteneriat public-privat .................. 106
2.14. Nulitatea contractului de parteneriat public-privat .................. 107
Secţiunea a 2-a. Parteneriatul public-privat, un adevărat instrument de
cooperare .................................................................................................. 110
§ 1. Parteneriatului public-privat (PPP) – aspecte teoretice ................. 110
§ 2. Tipologia parteneriatelor public-private ........................................ 113
§ 3. Condiţiile de realizare a parteneriatului public-privat ................... 117
3.1. Condiţiile de bază pentru realizarea unui parteneriat
public-privat ........................................................................... 118
462 Ana-Maria Mihălcescu
3.2. Controlul democratic exercitat asupra parteneriatului
public-privat ............................................................................... 118
3.3. Selectarea proiectelor pentru PPP .............................................. 119
3.4. Colaborarea pe baza angajamentelor contractuale clare ............ 120
Secţiunea a 3-a. Dezvoltarea parteneriatului public-privat în România ... 122
§ 1. PPP în România, conform O.G. nr. 16/2002 privind contractele
de parteneriat public-privat ............................................................ 123
1.1. Temeiul legal al parteneriatelor public-private .......................... 123
1.2. Tipologia PPP conform legislaţiei ............................................. 124
1.3. Prezentarea contractului de parteneriat public-privat ................ 127
1.4. Etapele realizării unui parteneriat public-privat ........................ 128
1.5. Unele aspecte legate de O.G. nr. 16/2002.................................. 130
1.6. Comentarii cu privire la O.G. nr. 16/2002 ................................. 131
1.7. Implicarea Camerei de Comerţ a României în dezvoltarea
PPP ............................................................................................ 132
§ 2. Analiza parteneriatelor încheiate la nivel local în România în
perioada 2002-2004 ...................................................................... 133
2.1. Avantajele şi riscurile unui PPP, luând în considerare cadrul
legal din România ...................................................................... 135
2.2. Recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal .......................... 136
Secţiunea a 4-a. Aspecte actuale privind PPP în România în condiţiile
aderării la Uniunea Europeană................................................................. 138
§ 1. PPP în perioada premergătoare aderării României la UE .............. 138
§ 2. Aderarea României la Uniunea Europeană şi implicaţiile
legislative în domeniul PPP........................................................... 141
§ 3. Prezentarea O.U.G. nr. 34/2006 ..................................................... 142
3.1. Pregătirea şi atribuirea contractelor de concesiune de lucrări
publice şi servicii în România, în conformitate cu prevederile
O.U.G. nr. 34/2006 ...................................................................... 144
3.2. Modificările aduse de noua lege – O.U.G. nr. 34/2006 ............. 148
3.3. Consideraţii cu privire la O.U.G. nr. 34/2006 ........................... 152
§ 4. Noutăţi legislative din domeniul achiziţiilor publice ..................... 154
4.1. Noutăţi introduse prin O.U.G. nr. 72/2009 ................................ 154
4.2. Legea nr. 189/2009 .................................................................... 156
§ 5. Strategii de dezvoltare privind PPP în România ............................ 156
5.1. Concretizarea parteneriatului public-privat în România ............ 156
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 463
5.2. Susţinerea proiectelor de parteneriat public-privat prin
cooperarea cu organizaţiile internaţionale – programele
operaţionale ............................................................................... 159
5.3. Unitatea Centrală pentru Coordonarea Parteneriatului
Public-Privat ................................................................................ 159
PARTEA A III-A. CONTRACTELE DE PARTENERIAT
PUBLIC-PRIVAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ .............................. 163
CAPITOLUL I. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN
DREPTUL COMUNITAR ....................................................................... 163
Secţiunea 1. Dreptul administrativ al Uniunii Europene .......................... 164
§ 1. Uniunea Europeană şi dreptul administrativ .................................. 164
§ 2. Spaţiul administrativ european, parte a Spaţiului public
european ......................................................................................... 165
§ 3. Elementele componente ale spaţiului administrativ european ....... 167
§ 4. Gestionarea serviciilor publice în dreptul comunitar ..................... 170
Secţiunea a 2-a. Încadrarea comunitară a contractelor de parteneriat ...... 173
§ 1. Noţiunea de PPP în dreptul comunitar ........................................... 174
1.1. Apariţia noţiunii în dreptul comunitar ....................................... 175
1.2. Cartea verde a Comisiei Europene privind parteneriatul
public-privat ............................................................................... 177
§ 2. Modalităţi de instituire a PPP ........................................................ 180
2.1. Aplicabilitatea dreptului comunitar în domeniul
parteneriatelor ............................................................................ 180
2.2. Cadrul juridic aplicabil .............................................................. 181
2.3. Regulile şi principiile dreptului comunitar aplicabile
concesiunilor şi formelor asemănătoare de PPP ........................ 183
2.3.1. Egalitatea de tratament ....................................................... 183
2.3.2. Transparenţa ....................................................................... 184
2.3.3. Proporţionalitatea ................................................................ 184
2.3.4. Recunoaşterea reciprocă ..................................................... 185
2.3.5. Excepţiile prevăzute de către Tratatul CE .......................... 186
2.3.6. Protecţia drepturilor persoanelor private ............................ 187
§ 3. Tipuri de parteneriate ..................................................................... 187
3.1. Parteneriatele de tip contractual ................................................. 187
3.1.1. Concesiunile ....................................................................... 188
3.1.2. Achiziţiile publice ............................................................... 189
464 Ana-Maria Mihălcescu
3.1.3. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene
privind autoritatea contractantă .................................................... 191
3.2. Parteneriatele public-privat instituţionalizate ............................ 197
3.2.1. Crearea unui parteneriat care implică înfiinţarea unei
entităţi ad-hoc de către partenerul public şi privat ............. 199
3.2.2. Preluarea controlului unei entităţi publice de către un
operator privat .................................................................... 200
3.2.3. Problema contractelor „in-house” ....................................... 200
Secţiunea a 3-a. PPP – un potenţial neexploatat suficient în UE .............. 201
CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE PARTENERIAT
PUBLIC-PRIVAT ÎN DREPTUL ŢĂRILOR DIN UNIUNEA
EUROPEANĂ .......................................................................................... 204
Secţiunea 1. Prezentarea unor structuri administrative în ţări membre
UE ............................................................................................................. 204
§ 1. Franţa ............................................................................................. 204
§ 2. Anglia ............................................................................................ 205
§ 3. Germania ....................................................................................... 207
§ 4. Italia ............................................................................................... 208
§ 5. Belgia, Danemarca, Grecia şi Irlanda ............................................ 208
§ 6. Luxemburg, Olanda ....................................................................... 209
§ 7. Portugalia, Spania .......................................................................... 210
§ 8. Austria, Suedia, Finlanda ............................................................... 210
§ 9. Cehia, Lituania ............................................................................... 211
Secţiunea a 2-a. Gestionarea serviciului public în ţările comunitare ........ 212
§ 1. Franţa ............................................................................................. 213
§ 2. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord ......................... 215
§ 3. Germania ....................................................................................... 216
§ 4. Italia ............................................................................................... 217
§ 5. Suedia, Spania şi Ţările de Jos ...................................................... 218
§ 6. Alte ţări ale UE .............................................................................. 219
Secţiunea a 3-a. Realităţi europene privind parteneriatul public-privat ... 219
§ 1. Franţa ............................................................................................. 220
1.1. Teoria domeniului public în Franţa ........................................... 220
1.2. Termenul generic de PPP........................................................... 223
1.3. Consideraţii generale privind PPP ............................................. 224
1.4. Prezenţa PPP în dreptul francez ................................................. 225
1.4.1. Criteriile de identificare a unui PPP în dreptul francez ...... 225
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 465
1.4.2. Structuri contractuale vizate ............................................... 226
1.4.3. Evaluarea prealabilă lansării PPP. Organismele de
expertiză ............................................................................. 228
1.5. Încadrarea contractelor de parteneriat public-privat .................. 229
1.5.1. Delegarea serviciului public ............................................... 230
1.5.2. Contractul de achiziţii publice ............................................ 230
1.5.2.1. Categorii de achiziţii publice comunitare .................... 233
1.5.2.2. Situaţia contractelor complexe..................................... 234
1.5.3. Specializarea dreptului comunitar al concesiunilor ............ 235
1.5.3.1. Criteriul dreptului de exploatare .................................. 235
1.5.3.2. Clasificare specială ...................................................... 236
1.6. Regimul juridic comunitar aplicat contractelor de PPP din
Franţa ......................................................................................... 238
1.6.1. Regimul general .................................................................. 238
1.6.2. Regimul special .................................................................. 243
§ 2. Regatul Unit al Marii Britanii ........................................................ 249
2.1. Obiectivele urmărite de către PPP ............................................. 251
2.2. Societăţi în participaţie .............................................................. 252
2.3. Noi iniţiative de parteneriat ....................................................... 254
2.4. Contractul de achiziţie publică .................................................. 255
2.5. Politica britanică privind PPP .................................................... 255
2.6. Evoluţia politicii de PFI începând cu anul 1987 ........................ 257
2.7. Recurgerea la PFI pe minister şi pe domeniu ............................ 258
2.8. Principalele operaţiuni în PFI .................................................... 259
2.9. Bilanţ şi perspective ale experienţei britanice ........................... 259
§ 3. Germania ....................................................................................... 262
3.1. Diverse tipuri de parteneriat public-privat ................................. 262
3.2. Sistemul tradiţional al achiziţiilor publice ................................. 263
3.3. Opţiuni de implicare a sectorului privat în infrastructură şi
servicii publice ........................................................................... 264
3.4. Modelele de cooperare ............................................................... 265
§ 4. Italia ............................................................................................... 265
4.1. Realităţi italiene privind PPP ..................................................... 265
4.2. Bilanţ şi perspective ................................................................... 267
§ 5. Olanda ............................................................................................ 269
5.1. Tipuri de proiecte de parteneriat public-privat .......................... 269
5.2. Forme contractuale: tradiţionale, inovatoare şi PPP .................. 270
5.3. Instrumente financiare utilizate ................................................. 271
466 Ana-Maria Mihălcescu
§ 6. Polonia ........................................................................................... 272
6.1. Câteva consideraţii privind evoluţia PPP................................... 272
6.2. Obiectivele şi actorii care au susţinut schimbarea legii ............. 273
Secţiunea a 4-a. Aspecte de drept comparat privind contractul de
concesiune ................................................................................................ 279
§ 1. Franţa ............................................................................................. 279
§ 2. Regatul Unit al Marii Britanii ........................................................ 279
§ 3. Germania ....................................................................................... 280
§ 4. Italia ............................................................................................... 280
§ 5. Spania ............................................................................................ 281
§ 6. Belgia ............................................................................................. 281
Secţiunea a 5-a. Politici publice de promovare a PPP în ţările
comunitare ................................................................................................ 282
PARTEA A IV-A. ANALIZE COMPARATIVE PRIVIND
PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ............................................... 285
CAPITOLUL I. CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT .............................................. 285
Secţiunea 1. Cele mai bune practici internaţionale ................................... 286
§ 1. Un cadru juridic transparent şi securizat........................................ 287
1.1. Impulsionarea de către stat ........................................................ 288
1.2. Necesitatea unui cadru legal şi fiscal clar .................................. 288
1.3. Globalizarea dreptului parteneriatului public-privat .................. 289
§ 2. Organisme specializate .................................................................. 291
2.1. Funcţiile unui organism specializat în parteneriate
public-private ............................................................................ 292
2.1.1. Gestionarea procedurilor .................................................... 292
2.1.2. Colectarea şi difuzarea informaţiilor .................................. 292
2.1.3. Baza europeană de date ...................................................... 293
2.1.4. Cele mai bune practici ........................................................ 294
2.1.5. Documente standard ........................................................... 295
2.1.6. Difuzarea legilor ................................................................. 296
2.1.7. Marketingul de proiect ........................................................ 297
2.2. Organizarea adecvată a administraţiilor .................................... 297
2.2.1. Exemplul britanic al Treasury Task Force (TTF) şi al
Partnership UK (PUK) ....................................................... 300
Secţiunea a 2-a. Prezentarea obiectivelor parteneriatului public-privat ... 301
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 467
§ 1. Externalizarea unei serii de prestări ............................................... 301
§ 2. Optimizarea finanţării şi investiţia publică .................................... 302
2.1. Impactul asupra contabilităţii publice ........................................ 303
2.2. Lipsa utilizatorilor plătitori ........................................................ 304
2.3. Dezvoltarea patrimoniului ......................................................... 304
§ 3. Accelerarea realizării unui proiect ................................................. 305
§ 4. Favorizarea unei relaţii de parteneriat ........................................... 306
4.1. Căutarea unui dialog permanent ................................................ 306
4.2. Echilibrul contractual................................................................. 307
Secţiunea a 3-a. Justificarea recurgerii la parteneriatul public-privat ....... 308
§ 1. Necesitatea prezenţei sectorului privat alături de stat .................... 308
1.1. Nevoi tot mai crescute de servicii şi echipamente publice ........ 309
1.2. Recurgerea la partenerii privaţi este un răspuns echitabil ......... 310
1.3. Recurgerea la partenerii privaţi este un răspuns tehnic ............. 311
1.4. Recurgerea la parteneri privaţi este un răspuns la ceea ce
înseamnă supleţea gestiunii ....................................................... 311
1.5. Recurgerea la parteneri privaţi este un răspuns pentru ceea ce
înseamnă eficienţa gestiunii ...................................................... 312
1.6. Recurgerea la parteneri privaţi este un mijloc de a testa
validitatea economică şi financiară a proiectului ...................... 312
§ 2. Necesitatea prezenţei statului alături de întreprinderi .................... 312
2.1. Statul doreşte să îşi menţină prezenţa în anumite sectoare ........ 313
2.2. Statul trebuie să-şi menţină prezenţa ţinând cont de anumite
obiective economice şi sociale .................................................. 314
2.3. Statul îşi menţine prezenţa pentru a asigura o concurenţă
eficientă ...................................................................................... 316
§ 3. PPP – vehicule ale dezvoltării economice ..................................... 317
§ 4. PPP – instrument al reformei statului ............................................ 318
CAPITOLUL II. ASPECTELE PRACTICE ALE
PARTENERIATELOR PUBLIC-PRIVATE ........................................... 320
Secţiunea 1. De la retorica neoliberală la miza, provocările şi riscurile
gestiunii PPP ............................................................................................. 320
§ 1. La originea PPP – căutarea eficienţei şi a eficacităţii .................... 321
§ 2. De la discursul PPP la operaţionalizarea lor .................................. 328
§ 3. Aporturile conceptuale ce confirmă importanţa dimensiunii
manageriale şi organizaţionale a PPP ............................................ 335
468 Ana-Maria Mihălcescu
Secţiunea a 2-a. Amploarea şi dimensiunea fenomenului
parteneriatelor public-private.................................................................... 337
§ 1. Noua economie publică şi gestiunea publică ................................. 338
§ 2. Prezenţa PPP în Statele Unite ale Americii ................................... 340
2.1. PPP sub supraveghere ................................................................ 342
2.2. O lungă experienţă în PPP ......................................................... 342
2.3. Contracte controversate ............................................................. 344
§ 3. Parteneriatele public-private în ţările în curs de dezvoltare........... 345
3.1. Originea dezvoltării contractelor de parteneriat public-privat ... 346
3.2. Utilizarea parteneriatelor public-private în ţările în curs de
dezvoltare: creştere, inegalităţi şi rupturi ................................... 347
§ 4. Tipologia PPP în perspectiva Băncii Mondiale ............................. 348
4.1. Inegalităţi sectoriale şi geografice ............................................. 350
4.2. Dificultăţi de punere în practică a contractelor: renegocieri şi
anulări ........................................................................................ 352
Secţiunea a 3-a. Dificultăţile gestionării parteneriatelor public-private
în Europa .................................................................................................. 355
§ 1. Parteneriatele – ce şi de ce? ........................................................... 357
§ 2. PPP – o analiză „instituţională” a problemelor de gestiune ........... 359
§ 3. O guvernare mai complexă? Persistenţa normelor instituţionale .. 360
§ 4. Logici instituţionale şi valori concurente....................................... 361
§ 5. Aspecte privind încrederea în parteneriate .................................... 363
§ 6. Importanţa costurilor de tranzacţie ................................................ 364
§ 7. Instituţionalizarea PPP – o chestiune de timp ................................ 365
§ 8. Dificila problemă a transferului efectiv al riscurilor ..................... 366
Secţiunea a 4-a. Beneficiile iniţiativelor private ....................................... 369
PARTEA A V-A. ASPECTE LEGISLATIVE ACTUALE
PRIVIND PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT ÎN ROMÂNIA .. 375
I. Motivaţie ............................................................................................... 375
II. Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat ............................. 376
1. Expunerea de motive a iniţiativei legislative .................................... 376
2. Cererea de reexaminare a Legii parteneriatului public-privat, la
solicitarea Preşedintelui României, Traian Băsescu ......................... 377
3. Legea nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat – aspecte generale . 379
4. Controversele Legii nr. 178/2010 a parteneriatului public-privat .... 382
III. Normele metodologice de aplicare a Legii parteneriatului
public-privat nr. 178/2010 .................................................................... 384
CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 469
IV. Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 39/2011 pentru modificarea
şi completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 .............. 391
1. Necesitatea modificării Legii parteneriatului public-privat nr.
178/2010 ........................................................................................... 391
2. Principalele schimbările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 39/2011 Legii parteneriatului public-privat nr.
178/2010 ........................................................................................... 393
V. Trăsăturile esenţiale ale contractului de parteneriat public-privat,
conform Legii parteneriatului public-privat
nr. 178/2010, cu modificările şi completările ulterioare .......................... 396
1. Aspecte generale privind contractul de parteneriat public-privat ..... 396
2. Definiţii şi termeni, conform art. 4 din Legea nr. 178/2010, cu
modificările şi completările ulterioare ............................................. 400
3. Încheierea contractului de parteneriat public-privat ......................... 400
3.1. Etapele de atribuire ale contractului de parteneriat
public-privat .............................................................................. 400
4. Contractul de parteneriat public-privat ............................................. 403
VI. Contestaţii ........................................................................................... 406
CONCLUZIILE CERCETĂRII
AVANTAJELE PPP ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA ................. 408
Bibliografie selectivă ................................................................................ 417

Limba: Romana
Nr.pagini: 520
Dimensiuni:
An aparitie: 2013

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0936 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.