Inteligența Materiei (ediție aniversară)

PRP: 90,00 lei
?
Acesta este Prețul Recomandat de Producător. Prețul de vânzare al produsului este afișat mai jos.
Preț: 78,00 lei
Diferență: 12,00 lei
Disponibilitate: în stoc
ISBN: 978-606-797-161-3
Anul publicării: 2021
Ediția: a IV-a, revizuită și adăugită
Pagini: 504
Format: 130 x 200 mm

DESCRIERE

Inteligența Materiei (ediție aniversară)

Dumitru Constantin-Dulcan

Ediție aniversară – 40 de ani de la apariție

Conține Opinii despre Inteligența Materiei.

Ediția a IV-a, revizuită și adăugită. Postfață de Mircea Bărbuceanu

 

Prof. univ. dr. Petre Brânzei, medic psihiatru:

„Un gen de lucrare încă nerealizat în literatura noastră, iată ce este volumul Inteligența Materiei. Sunt utilizate elemente din domeniile medicinei, biologiei, geneticii, chimiei, fizicii particulelor elementare, astrofizicii, psihiatriei, neurologiei, psihologiei, filosofiei, botanicii, zoologiei, informaticii etc. … fiecare de sine stătător, dar într-o viziune integratoare… Întreaga lucrare poate fi considerată ca o biografie a evoluției materiei pe acest lung și complicat drum al «inteligenței» și aventura sa cosmică spre înaltul pisc al inteligenței umane.” (Cuvânt susținut la prezentarea cărții la Iași, ca invitat al ziarului Cronica, 1981)

 

Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga, critic și istoric literar:

„Până la apariția cărții dumneavoastră aveam o singură viziune asupra lumii, cea cultivată de școală, pentru că nu aveam alte surse. Când v-am citit, am înțeles că se poate gândi și altfel.”

 

Vasile Constantinescu, poet, prozator și eseist:

„Toate elementele cu care operează autorul au o semnificație ce depășește cadrele stricte ale domeniilor de specialitate, integrându-se într-o viziune unică cu multiple și complexe implicații filosofice. Un amplu dialog de idei de pe terenul filosofiei cu această lucrare insolită în aria preocupărilor științifice din țara noastră… un neașteptat orizont al conexiunii științelor, cu totul binevenit și util.” (Cronica, Iași, Nr. 41, 9, 1981)

 

Sabina Drăgănel, scriitoare și traducătoare:

„Dumitru Constantin a reușit neobișnuita performanță de a transforma un munte informațional într-o convingătoare demonstrație de indiscutabilă valoare stilistică.” (România literară, Nr. 9, 1986)

 

Valeriu Ghigeanu, psiholog și jurnalist:

„Cititor al marii lecții a naturii, constructor de ipoteze, demitizator, autorul depune un efort epistemologic care satisface orice cititor, indiferent de profesie.” (Muncitorul sanitar, Nr. 20, 1981)

 

Acad. Solomon Marcus, matematician:

„Dumitru Constantin sistematizează o sumă de fapte care pun în evidență o ordine și o coeziune a naturii cu nimic mai prejos decât cele pe care omul le introduce în mod deliberat în mediul său. Aceasta este motivația metaforei inteligența materiei.” (Viața studențească, noiembrie 1981)

 

Prof. univ. dr. Ion Mânzat, psiholog:

„Dumitru Constantin-Dulcan este convins că fiecare om își poate găsi propria cale în funcție de propria sa gândire. A gândi cu adevărat înseamnă a fi liber. A fi subjugat de modelele străine înseamnă a fi sclav.”

 

Prof. univ. dr. Dumitru Micu, istoric și critic literar:

„Inteligența Materiei este o carte dintre cele care se epuizează fulgerător. Scrisă de un medic neurolog, ea abordează chestiuni de maxim interes pentru intelectualul de orice specialitate, dintre cele mai diverse categorii de cititori. Succintă sinteză a tot ceea ce s-a scris eventual pe tema studierii intime a evoluției și proprietăților materiei vii – cartea nu e doar un depozit de informații științifice, un instrument de inițiere a profanului în universul biologiei, ci este în același timp o scriere incitantă, stimulativă.” (România liberă, 10 august 1981)

 

Dr. Valeriu Mihăilă, medic, scriitor și publicist:

„Prof. dr. Dumitru Constantin-Dulcan [...] a reușit să contureze o adevărată summa a cunoașterii despre om, fericit intitulată Inteligența Materiei.” (Viața medicală, Nr. 16, 19 aprilie 2002)

 

Prof. univ. dr. A. Păunescu-Podeanu, medic:

„Această carte aduce aceluia care o deschide nu numai un noian de cunoștințe din cele mai variate domenii, ci și un sistem organizat de date care merg pe o linie clară de gândire, se cristalizează într-un flux coerent și logic, deschide un orizont nou și forțează pătrunderea gândului într-un domeniu în care până atunci nu îndrăznise să se avânte. Ați făcut prin carte o operă de luminare a multor minți, ați realizat o operă de curaj menită să insufle și altora îndrăzneala de a gândi deschis într-un domeniu atât de interesant și de util pentru sufletul și viața noastră! Cartea îți oferă o întâlnire cu idei, gânduri, noțiuni care îți sunt scumpe, care te frământă și pe care le găsești aici exprimate, interpretate, legate între ele într-un mod atât de minunat, că îți provoacă o voluptate spirituală asemenea audierii marilor simfonii sau admirării marilor creații artistice din patrimoniul cultural al omenirii… Lucrarea dvs. a devenit pentru mine o carte de căpătâi.” (Scrisoare către autor la apariția cărții, în 1981)

 

Acad. Paul Popescu-Neveanu, psiholog:

„Interesul manifestat de cititori față de volumul Inteligența Materiei se explică prin conținutul volumului, prin bogăția de informații. La acestea se adaugă competența științifică, virtuțile de eseist ale autorului, care fac din volum una dintre cărțile rare spre care merită să-ți îndrepți atenția… Cartea este un eseu științific dedicat cauzei nobile a universului uman.” (Viața militară, Nr. 8, 1981)

 

Acad. Eugen A. Pora, zoolog, ecofiziolog și oceanograf:

„A fost pentru mine o delectare sufletească prin tot ceea ce expune și mai ales prin logica fenomenelor expuse. Îți mulțumesc pentru cele 5 zile în care am savurat cartea Dtale. Rar am azi prilejul unor astfel de satisfacții spirituale. Te felicit din toată inima!” (Scrisoare către autor la apariția cărții, în 1981)

 

Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu, jurist și publicist:

„Pentru mine, Inteligența Materiei constituie miracolul ce mi-a marcat în mod esențial evoluția științifică și spirituală. Această carte, pe care am citit-o cu creionul în mână, subliniind și iar subliniind pasaje întregi, este produsul nobil al unei minți excepționale, aparținând unui om cu o imensă și solidă cultură, care a studiat și aprofundat multe domenii ale cunoașterii pentru a ajunge în final să demonstreze existența unei inteligențe responsabile pentru întregul edificiu al Universului, al evoluției lumii vii și nevii. Acest om este Dumitru Constantin-Dulcan, savant, profesor, neurolog, psihiatru, cercetător, filosof al științei și scriitor, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu pentru a-I înțelege mesajul, în scopul readucerii omenirii în lumea Sa.”

 

Mirela Roznoveanu, critic literar și jurnalist:

„Sensul vieții – ne spune Dumitru Constantin – este evoluția, perfecționarea în creierul nostru a informației necesare, pentru ca scopul vieții noastre să fie cunoașterea. Spre anul 2000, mutații profunde în cunoașterea umană vor aminti oamenilor că toți suntem deopotrivă și că fiecare ființă, verigă a unui lanț cosmic, are dreptul să poată evolua, să-și îndeplinească aspirațiile profunde. Viața este comunicare, o insulă de inteligență într-un univers coerent care este alcătuit din materie, energie și informație, deși de la un punct ele se substituie una alteia. Iar omul complex trebuie să realizeze sinteza formelor de cunoaștere, acelea ale propriilor sale profunzimi și ale nemărginirilor cosmice.”

 

Prof. univ. dr. Aurel Sasu, critic și istoric literar:

„Opera profesorului Dumitru Constantin-Dulcan este oglinda propriei ei transparențe ca biografie și ca narcisism al împlinirii. Este fericita proiecție de bucurie în povestea marilor idei și în euforia comunicării lor neîngrădite. Iată un mod de a fi actual și de a spune că omul învață prețul izolării și al singurătății doar în măsura în care acceptă viața ca închisoare a spiritului. Altfel, proiectul lui epistemologic se înscrie de la sine ca un omagiu adus valorii, imaginarului viu și regăsirii comunitare printre cele care ne înconjoară și printre cele care, miracol fiind, se fac adăpost utopiilor noastre.”

 

Maria Timuc, scriitoare și jurnalistă:

„Această carte îl așază pe Dumitru Constantin-Dulcan într-o poziție unică în spațiul spiritual românesc, făcându-l un pionier al spiritualității practice sau al Noii Spiritualități.”

 

Doinel Tronaru, scriitor și jurnalist:

„O cunoaștere care să reînnoade cu Tradiția inițiaților Antichității, înglobând toate cuceririle reale post-Renaștere ale modernității, ce poate fi mai important și mai stringent pentru ființa numită om? Din păcate, mi se pare că noua paradigmă a postmodernității tinde să-l transforme pe omul de știință, ca și pe artist, într-un simplu slujbaș al intereselor economice de moment. Recompensați pentru prima oară în istorie regește, ei acceptă această stare de lucruri, care le oferă un trai de nevisat altădată pe Pământ, dar îi face să piardă atât posteritatea, cât și accesul la esențele nevăzute. De acum încolo, oameni precum Dumitru Constantin-Dulcan vor fi din ce în ce mai puțini. Dacă așa vor sta lucrurile, rătăcirea speciei umane va mai continua încă mult timp.”

 

Marius Vasileanu, istoric al religiilor și publicist:

„Cartea Inteligența Materiei a fost una dintre cele mai inspirate și subversive formule de a vorbi în plin comunism despre minunile făcute de Dumnezeu. Astăzi, autorul acesteia, un om de o vivacitate și bucurie de a trăi ieșite din comun, doctorul și profesorul Dumitru Constantin-Dulcan, continuă să scrie cu aceeași efervescență.”

 

Dorel Vișan, actor și scriitor:

„Prin anii ‘80 am citit o carte a Domniei sale, Inteligența Materiei, care a făcut mare vogă și a fost apreciată, din câte știu, cu premiul pentru filosofie al Academiei Române. Mi‑au trebuit zeci de ani și de lecturi să înțeleg o idee generoasă, care m‑a urmărit necontenit, din acea carte minunată: ... expresie ultimă a evoluției, omul lasă în urma sa splendorile spiritului său și ruinele nimicniciei sale...”

 

Acad. Romulus Vulcănescu, etnolog:

Inteligența Materiei este unică în literatura științifică românească prin cantitatea de informație prezentă într-o sinteză integratoare ce vă face cinste dvs. și culturii românești. A fost o reală plăcere intelectuală, marcată de un interes crescând cu fiecare capitol nou parcurs… E o mare cinste pentru mine că v-am citit.” (Scrisoare către autor, 13 iulie 1995)

* * *

Prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan a ajuns în atenția publicului larg îndeosebi după publicarea, în 1981, a primei ediții a acestei cărți, Inteligența Materiei, devenită imediat un bestseller. În anul 1992, cartea a fost distinsă cu Premiul pentru filosofie „Vasile Conta” al Academiei Române.
Un impresionant volum de informații, extras din principalele domenii ale cunoașterii, este admirabil sintetizat într-o operă unitară, ușor accesibilă, scrisă într-un stil limpede și atrăgător.
Drumul materiei de la prima undă de lumină până în clipa în care, prin intermediul creierului uman, se poate conștientiza pe sine – acesta este conținutul cărții Inteligența Materiei. (Editura Școala Ardeleană)

* * *

Dumitru Constantin-Dulcan:

Sunt eu însumi surprins de „longevitatea” acestei cărți, pe care Editura Școala Ardeleană o publică acum în cea de-a IV-a ediție.
Au trecut 40 de ani de la prima sa apariție, în 1981. Evident, din respect pentru cititori, fiecare dintre aceste ediții a fost completată cu noile achiziții științifice impuse de evoluția cunoașterii.
Încercând o explicație a acestui fenomen, cred că succesul unei cărți nu este datorat doar meritelor autorului, ci și conținutului favorabil în raport cu momentul apariției și cu nevoia de informare a publicului cititor.
Există scrieri care nu mor niciodată pentru că sunt într-o continuă consonanță cu aspirațiile permanente ale sufletului omenesc. Marile opere ale omenirii sunt un argument.
Sunt, pe de altă parte, creații, între care aș putea include și Inteligența Materiei, menite să aducă o orientare nouă, necesară unui moment de tranziție, o altă motivare a gândirii într-un timp bine determinat.
În ordinea inteligentă a Universului, avem cu toții un rost și, în definitiv, suntem autori la marea operă a existenței. Autori în sensul consacrat al termenului sau nu, de vreme ce existăm, suntem interdependenți și necesari Universului. Important este să conștientizăm acest mare adevăr. Iată de ce am bucuria de a-mi exprima recunoștința față de toți cei care împărtășesc sentimentul de a fi.

Suntem aici, în acest colț de Univers, expresia ultimă a evoluției. Mâna unui arhitect inteligent și nevăzut ne-a desprins din lut și ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine.
Tot ceea ce s-a întâmplat, pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite și triste care ne-au precedat și cauza celor ce ne vor urma.
Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului și ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura ființă de pe Terra căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenței sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur și simplu, nu poate avea doar o existență pasivă. Cu sau fără voia sa, el se implică în fizica Universului. Prin gânduri, prin acțiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenței ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de Univers.

* * *

Mircea Bărbuceanu, fizician:

Prin vasta problematică abordată, susținută cu argumentele omului de știință avizat, prin bogăția de informații din domenii extinse ale cunoașterii, prezentată într-o viziune integratoare și într-o admirabilă formă eseistică, nerealizată încă în literatura autohtonă, prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan ne-a oferit o carte originală, de larg interes, utilă minții, sufletului și eliberării de prejudecăți într-o lume care pare să-și fi pierdut sensul, devenind tot mai puțin sigură pe viața sa. (din Postfața cărții)

* * *

Prof. univ. dr. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN

(n. 6 noiembrie 1938, Mârghia, Argeș) a fost Șeful Catedrei de Neurologie a Spitalului Militar
Central (1992-2005) și Șeful Catedrei de Neurologie și Neuropsihosomatică a Universității „Titu Maiorescu” București (2005-2016). Absolvent al Colegiului „I.C. Brătianu” din Pitești (1956) și al Facultății de Medicină Generală din cadrul Institutului Medico-Militar (1962). Specializare în Neurologie (1971) și Psihiatrie (1983). Competențe în Explorări neurofiziologice EEG, EMG, PE, Terapia durerii. Doctor în științe medicale (1976). Participări la cursuri, documentări, congrese în Beijing, Roma, Berlin, Paris, Marsilia, Geneva, Istanbul, Viena, Minneapolis, Londra, Toronto, Sydney, Bangkok, Madrid, Lisabona, Florența, Moscova, Rhodos, Nisa, Geneva. Membru al Societății Române de Neurologie, al Organizației Internaționale de Cercetare a Creierului (IBRO), al Societății Române de Psihiatrie, al Societății Române de Acupunctură, al Ligii Române pentru Sănătate Mentală, al Societății Române de Neuropsihoendocrinologie, al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România și din Străinătate și a numeroase societăți științifice naționale și internaționale. Doctor Honoris Causa al Universității din Pitești.
A elaborat ca autor unic sau coautor o serie de lucrări de specialitate, precum: Electroencefalografie – ghid, Editura Militară, 1986; Atlas de electroencefalografie, Editura Științifică, 1997; Actualități în epilepsie, Editura Tehnică, 1998; Electroencefalografie (ed. a II‑a, revizuită și adăugită), Editura Andrei Șaguna, 1998; Urgențele neurologice în medicina generală, Editura Tehnică, 2001; Urgențele neurologice în condițiile războiului modern, Editura Militară, 2003; Electroencefalografie, Editura Universitară „Carol Davila”, 2006; Electromiografie, Editura Universitară „Carol Davila”, 2006; Electroencefalografie clasică și modernă la adult și copil, Editura Medicală, 2008; Neurologie clinică, Editura Univ. „Titu Maiorescu”, 2008; Neurologie clinică și lucrări practice, Editura Univ. „Titu Maiorescu”, 2012; Neuropsihosomatica. Note de curs, Editura Eikon, 2014 etc.
Este mai ales cunoscut pentru lucrările cu conținut eseistic și filosofic: Inteligența Materiei, Editura Militară, 1981 (ed. a II‑a, revizuită și adăugită, Editura Teora, 1992; ed. a III‑a, revizuită și adăugită, Editura Eikon, 2009); Somnul rațiunii, Editura Sinopsis, 2001 (ed. a II-a și a III‑a, revizuite și adăugite, Editura Eikon, 2014); Notes sur la métaphysique de Maurice Carême, 2003; Gândirea omului modern. Culmi și limite, Editura Amaltea, 2006; În căutarea sensului pierdut (vol. I și II), Editura Eikon, 2008; Către noi înșine (vol. I-II), Editura Eikon, 2010, 2013; Mintea de dincolo. Sinteza și semnificația experiențelor morții clinice, Editura Eikon, 2013 (ed. a II-a, revăzută și adăugită, Editura Școala Ardeleană, 2015); Creierul și Mintea Universului, Editura Școala Ardeleană, 2019.
Este coordonatorul colecției Noua Spiritualitate din cadrul Editurii Școala Ardeleană din Cluj-Napoca.
În 2015, Editura Școala Ardeleană a publicat volumul omagial Dumitru Constantin-Dulcan Un promotor al Noii Spiritualități, coordonat de Vasile George Dâncu.
Este posesorul a patru brevete de invenții de uz medical: Metodă și aparat pentru determinarea zonelor ce cuprind puncte utilizate în acupunctură pentru marcarea lor optică, OSIM, 1975; Metodă și aparat destinat pentru analgezia prin acupunctură, OSIM, 1975; Metodă și instalație pentru bioalfapunctură, OSIM, 1975; Metodă și aparat electronic pentru captarea, selectarea și aplicarea semnalelor bioelectrice, OSIM, 1977.
A participat la studii clinice internaționale ca investigator principal: Betarm – 02 – RO „Schering – AG” – Tratamentul cu Betaferon în Scleroza multiplă, 2000‑2007; SPIRID – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2002‑2003; SPIRID‑O – „Merck”, Germania – Testarea unui nou medicament în dischineziile induse de L‑Dopa la parkinsonieni, 2003‑2006; GlaxoSmithKline – 2004, studiu randomizat, dublu‑orb, controlat Placebo, privind eficacitatea și siguranța unui nou medicament în scleroza multiplă; Programul AVONEX – Grecia, 2007; Programul Copaxone – Israel, 2007.
Autor a numeroase conferințe cu conținut științific.
A publicat peste 300 de studii comunicate la congrese și simpozioane naționale și internaționale (peste 100 de participări), incluse în volume colective ori apărute în reviste de specialitate.
Se înscrie în palmaresul său participarea la circa 200 de emisiuni Radio și TV.
Este prezent în lucrări lexicografice de prestigiu: Dinu, Ion M., Figuri de dascăli argeșeni, Editura Paralela 45, 2001, p. 107; Mihailide, M., Medici scriitori și publiciști români. Dicționar bibliografic, Editura Viața Medicală Românească, 2003, p. 86; Stoica, M., Onofrei, M., Dicționar bibliografic. Scriitori, publiciști, folcloriști ai Argeșului (de la Neagoe Basarab până azi), Editura Argeș Press, 2010, p. 65.
Premii și decorații: 1992 – Premiul pentru filosofie „Vasile Conta” al Academiei Române, pentru lucrarea Inteligența Materiei; 2000 – Ordinul Național „Steaua României” în gradul de Comandor; 2001 – Premiul literar „George Florin Cozma” pentru eseul Somnul rațiunii; 2003 – Premiul Belgiei pentru critica literară la opera lui Maurice Carême cu lucrarea intitulată „La métaphysique dans l’oeuvre de Maurice Carême”; 2004 – Premiul „Ștefan Odobleja” al revistei Observatorul militar; 2004 – Ordinul „Meritul Sanitar” în gradul de Ofițer; 2006 – Diploma Salonului de Carte Universitară a Editurii Universitare „Carol Davila” pentru monografiile Electroencefalografia și Electromiografia – Potențiale evocate; 2008 – Premiul de Excelență pentru lucrarea În căutarea sensului pierdut acordat de Societatea Business Press; 2011 – Premiul „Constantin Noica” pentru lucrarea Inteligența Materiei, ed. a III‑a, acordat de Academia Oamenilor de Știință; 2013 – Premiul „Cartea care dăinuie” pentru lucrarea Inteligența Materiei, în cadrul Festivalului de Carte Transilvania, Cluj-Napoca; 2014 – Medalia de Excelență „Goldability” pentru promovarea științei spiritualității; 2015 – Premiul de Excelență în Medicina Militară; 2015 – A fost nominalizat între cei „100 de români pentru istoria lumii”, în cadrul unui proiect Radio România; 2020 – Premiul Revistei Cronica Timpului (sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România).

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0706 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.